Ahlak Üzerine Deneme

Abazalık ve Türk kültürü.Türk sinemasında yansıması kolayca görülebildiği gibi, Türk erkeklerinin sürekli kadın peşinde koştuğu tiplerin komedisinin yapıldığı bir bir sinemadır Türk sineması.Hatta evli erkekler bile konuya dahil olmuşlardır.Sinemamızda gösterime giren ve seyirciye erişmeyi başarmış filmler de çapkınlığı yapanlar büyük çoğunlukta erkeklerdir ve genelde de başarısız olurlar ya da iş üstünde yakalanırlar.Kadın aldatmaz mı?Çapkınlık yapmaz mı?Ya da çapkın erkek toplumdan saygı görürken kadın neden kaşar oluyor?
Bunların hiçbiri erkeğe bir üstünlük sağlamazken, tersine bir çıkmaza sürüklemektedir.
Eski türk kabilelerinde bir zamanlar anaerkil düzen varken bu seviye bir ataerkilliğe geçis sanırsam
islamiyetin kabulüyle başlamıştır.
Yeni düzende kadın geri plana atılmış, örtülmüş; diğer bir deyişle elmanın diğer yarısının
üstüne bez çekilmiştir.
Bununla birlikte kadın bir şekilde ulaşılması bazı şartlara dayalı bir hale getirilmiştir.
Televizyondan ve sinemadan takip ettiğimiz kadarıyla bir eve gelin giden kız sadece
kocasının değil, diğer aile fertlerinin de isteklerine karşılık vermek durumunda kalabilmektedirler.
Bu kültürün tahmin edilememiş sonucudur abazalık.Bu terimin kapsamında fizikselden
çok manevi bir cinsler arası uzaklık olduğunu savunmaktayım ve yukarıda saydığım her şey ahlak yapısının bir sonucudur.


Hiç yorum yok: