Okuduğum Nietzsche aforizmalarından bazıları. en altta da benim bazı düşüncelerim bulunmaktadır.Ahlak yargıları ve cezalandırmaları, daha az sınırlandırılmış olanlara karşı (özgür olan bireylere karşı) ruhsal olarak sınırlandırılmış olanın gözde intikam biçimidir. (İyinin ve Kötünün Ötesinde, madde 219)


Ah!..En yüksek umutlarını kaybeden soylular tanıdım ben.Şimdi kara çalmaktalar tüm yüksek umutlarına. Artık küstahça yaşıyorlar,anlık hazlar içinde , ve ertesi güne dair hedefleri yok neredeyse..."Ruh , şehvettir!" .... böyle derlerdi.Bu sırada kırıldı ruhların kanatları ; şimdi yerlerde sürünüyor ruhları ve kirletiyor kemirdiği her şeyi.. Bir zamanlar kahraman olmayı düşünüyorlardı...şehvet düşkünüler şimdi.Kahraman , artık onlar için bir kasvet ve dehşet!Fakat sevgim ve umudumla sana yemin ederim : terk edip gitme ruhundaki kahramanı!Kutlu tut en yüksek umutları!

Başarının sonu yalnızlıktır.

Benim hayalimdeki aşk, iki insanın birbirini sahiplenme duygusundan çok daha öte bir şey.

Bizi farklı kılan şey , tarihte , doğada veya doğanın arkasında hiçbir Tanrı'yı tanımamamız değildir. Bizi farklı kılan , Tanrı diye hürmet edileni Tanrı'ya benzer bulmamamızdır.

Bu dünya başlangıcı ve sonu olmayan güçten bir canavardır.Büyüklüğün , güç büyüklüğünün çelikten sabit bir toplamıdır.O , ne daha büyür ne de daha küçülür.Kendini tüketmez.Tersine sadece değişir ama bütün olarak değişmez derecede büyüktür.

Bugüne değin iyi ve kötü üzerine en berbat düşünceler ortaya kondu. Bu, her zaman çok tehlikeli bir şey oldu. Vicdan, iyi bir şöhret, cehennem; durumuna göre polisin bizzat kendisi önyargısızlığa izin vermiyordu ve vermiyor. İşte günümüz ahlakı üzerine, her otorite karşısında alınan tavırda olduğu gibi, düşünmemek, pek de konuşmamak gerekiyor. Burada itaat edilir! Dünya var olduğundan bu yana hiçbir otorite kendisinin eleştiri konusu yapılmasına istekli görünmemiştir. Hele ahlakı eleştirmek, ahlakı bir sorun, sorunlu bir şey olarak ele almak: Nasıl olur? Bu ahlak dışı değil miydi -şimdi değil mi?- Ama ahlak, kendisinden eleştiren elleri ve işkence aletlerini uzak tutmak için sadece her türlü korku aracına hükmetmekle kalmaz: Onun güvencesi, kullanmasını çok iyi bildiği bir tür göz boyama sanatında yatar, -nasıl "coşturacağını" bilir. Sık sık, tek bir bakışla eleştirici iradeyi felç etmeyi, hatta kendi tarafına çekmeyi başarır. Onun kendine karşı tavır almasını başardığı durumlar da var: Bunun sonucunda irade, tıpkı bir akrep gibi kendini sokar. Ahlak, ta başlangıçtan veri ikna etme sanatındaki bütün şeytanlıkları bilir. Bugün bile onun yardımına başvurmayan hiçbir konuşmacı yoktur.

Doğrular ve yanlışlar yoktur, sadece yorumlar vardır.

Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratmaz.

Her şeyi bilen ve her şeye kadir olan bir tanrı ve amacının yaratıkları tarafından anlaşılmamasına çalışan bir tanrı... iyiliklerin tanrısı olabilir mi? Sanki insanlığın selameti için sakıncası yokmuş gibi, sayısız şüpheyi ve tereddüdü binlerce yıl boyunca yaşatıp sürdüren tanrı, buna karşın gerçekte yanılmanın korkunç sonuçlarını belirsiz bir şekilde vaat etmiyor mu? O, insanlığın nasıl da hakikat uğruna acı çektiğini, hakikate sahip olsa da iyice görebilseydi, gaddar bir tanrı olmaz mıydı? — Ama belki yine de bir iyilikler tanrısıdır... ve sadece kendini daha açık ifade edemiyor!

Hayat bir neşe pınarıdır.Lakin ayak takımıda içince tüm pınarlar zehirlenir,bozulur.Ben temiz şeyleriseverim , fakat sırıtkan suratları ve pislerin susuzluklarını görmeyi asla istemem...Onlar kutsal suyumuzu şehvetleriyle zehirlediler.Pis hayallerine zevk diyip , dilide zehirlediler...

Hayatını tekrar tekrar aynı hayatı yaşayacakmışsın gibi yaşa, istemediğin bir durumla karşı karşıya kalmışsan ve buna boyun eğiyorsan, diğer hayatlarında da aynı şeye boyun eğeceğini düşünerek, sen en güzeli boyun eğme, bu böyle gitmez; bir şeyi çok mu istiyorsun, ama buna cesaret edemiyor musun, diğer hayatlarında da bu şeyi çok isteyip hiç bir zaman cesaret etmediğin için ulaşmayacaksın, o yüzden sen en güzeli aş kendini, yap yapmak istediğini ki sonunda en mutlu şekilde yaşayabileceğin bir kısır döngü oluşturabilmiş ol.


İnançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlardan daha tehlikelidir.


İyi olan nedir?
-Kudret hissini , kudret iradesini , insanın içindeki kudreti yükselten her şey!
Kötü olan nedir?
-Zaaftan çıkan her şey!

Kopyalar - Hiç de seyrek olmayan ölçüde, önemli insanların kopyalarıyla karşılaşırız ve yağlıboya tablolarda olduğu gibi, burada da çoğu insan orijinallerden değil kopyalardan daha çok haz almaktadır.Kimine göre yalnızlık,hasta kişinin kaçışıdır; kimine göre de, hasta kişilerden kaçıştır

Kibar ve soylu olana iyi denir.Ama kimseyi horgörmeyene ve kimseye yukarıdan bakmayana da iyi denir.


Keyif ve keyifsizliğin birbirinden asla ayrılmaz şeyler olduğunu düşünelim, öyle ki insan birinin ne kadarına sahip olmak isterse ötekinin de ancak o kadarına sahip olacak. Seçim sizin:1.mümkün olduğu kadar az keyifsizlik, kısacası acısız bir yaşam mı, yoksa o ana kadar hiç tadılmamış zevkleri tatmanın, keyifleri yaşamanın bedelini ödemeyi göze alarak mümkün olduğu kadar çok keyifsizlik mi? Eğer ilk seçeneği yeğler ve acılarınızı azaltmayı, hatta yok etmeyi isterseniz, o zaman zevk alma kapasiteniz de azalacak, hatta yok olacak.

Pek çok insan bir zamanlar girdikleri yol hakkında inatçıdır, amaçları hakkında inatçı olanlar ise çok azdır.


Pazaryerinden ve şandan uzakta yer alır büyük olan her şey. Hep pazaryerinden ve şandan uzakta barınmıştır yeni değerler yaratan. Yalnızlığına kaç dostum: görüyorum ki her yerini ağılı sinekler sokmuş. Sert ve sağlam bir havanın estiği yere kaç! Yalnızlığına kaç! Sen küçük ve acınacak kişilere pek yakın yaşadın. Onların göze görünmez öçlerinden kaç! Onlar sana karşı öçten başka bir şey değildirler. Artık el kaldırma onlara! Sayısızdır onlar, hem senin yazgın sinek kovmak değildir ki...


Sosyalistlerin üslubu, umudları ve hayalleri, zararsız koyun mutluluğunun bir ifadesidir


Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya yaradılıştan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh...


Sanırım en yüce insanın ruhundan bazı şeyleri tahmin edebildim.O insanı -üstinsan- çözen kimse belkide mahvolacak.Ama yine de onu gören, onun mümkün olmasına yardım etmelidir.


Sürü hayvanının zayıflığının ürettiği ahlak, decadent-in ürettiği ahlaka çok benzer. Bunlar birbirini anlar ve bir ittifak oluştururlar. Büyük decadent dinler, her zaman sürünün desteğine güvenir-. Kendi başınayken sürü insanında hiçbir hastalık yoktur. Hatta çok değerlidir.Ama yönetilmeye ihtiyaç duyduklarından dolayı, bir çobana gereksinimleri vardır. Papazlar bunu bilir.

Tanrı kavramından en yüksek iyiliği uzaklaştıralım- O , bir Tanrı'ya layık olmayandır. Biz bu kavramdan en yüksek bilgeliği de uzaklaştıralım-Bu , Tanrı kavramından , Tanrı'dan bir bilgelik ucubesinin ürünü olan bu akıllılığa sebep olarak filozofların kendini beğenmişliğidir. O , onlara mümkün mertebe eşit görünmelidir. Hayır! Tanrı , en yüksek kudrettir.Bu yeter! O'ndan her şey ortaya çıkar,O'ndan dünya ortaya çıkar


Yoldaşlar arar yaratıcı ve hasat arkadaşları: Çünkü ona göre her şey olgun hasat için. Ama yüz orağı yok onun: Bu yüzden yolar başakları öfkeli öfkeli. Yoldaşlar arar yaratıcı, oraklarını bilemesini bilen yoldaşlar. Yıkıcılar denecek onlara, iyi ile kötüyü hor görenler denecek. Hasatçılar ve şenlik edenler onlar hâlbuki. Kendi gibi yaratıcılar arıyor Zerdüşt, hasat arkadaşları ve şenlik arkadaşları arıyor: Sürülerle, çobanlarla, cesetlerle işi ne Zerdüştün! Ve sen benim ilk yoldaşım, hoşça kal! Ağacının kovuğuna güzelce gömdüm seni, güzelce sakladım seni kurtlardan. Ama veda ediyorum şimdi sana, zira vakit erişti. Bir seherle öbür seher arası yeni bir gerçek ayan oldu bana.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Düşünceni mükemmelleştirmek istiyorsan onun düşmanı ol.Sürekli onunla savaş, zaaflarını bul ki güçlensin.


Bir insanla teke tek konuşmayı gerçek akıla, fikre ulaşmak açısından ne kadar verimli bulduysam, kendilerini bir gruba ait olarak gören insanlar birikiminin içindeki tekil kişinin değişken          davranışlarını gözlemlemekten o kadar iğrenmişimdir.Onlardan korkarak kaçmalı!
  

Yattım mı kalkmak istemiyorum, kaltım mı yatmak istemiyorum.Dünyam rüyalar ya da gerçeklik.Biri bana mutsuzluk ve gurur veriyor diğeriyse mutluluk ve utanç.Aydınlık Bir Odada Oturuyorum

Herhangi karanlık bir odada, gözlerimin karanlığa alışmasını beklemeden yürürken aklımdan geçenler neler olur diye aydınlık bir odada üstelik de otururken düşünüyorum. Aslında kafa olarak belki de şuan o karanlık odadayım ama bedenen burda olduğum için o karanlık odada daha gözlerim alışmadan yürürken aklımdan geçen düşünceler düşüncesi yanlış bir düşünce olur. Belkide gerçekten o karanlık odada yürürkenki düşüncelerim şuan o zaman böyle düşünürdüm diye geçirdiğim düşünceler olur ama her şartta bedenimin maddi olarak bu duruma vereceği tepkiyi ve bu tepkinin de doğuracağı düşünceleri bilemem ve de şuan düşündüklerimin içine ekleyemem çünkü aslında aydınlık bir odada oturuyorum. Sonuç olarak şuan o zaman bunu düşünürdüm diye aklımdan geçirdiğim düşüncelerler doğru olmayabilir. O zaman da bu düşünceyi düşünmemin saçma olduğu kanıtlanmış olur çünkü burda otururken her şartta o anın maddiyatından uzak oluyorum. Yine de eğer ki ben " Karanlık bir odada, gözlerimin alışmasını beklemeden yürüyorum ve aklımdan şu düşünceler geçiyor. " diye bir öyküye başlasa idim, siz bu durumu kafanızda canlandıracaktınız. Sizin kafanızda canlanan durum kafanızda canlandığı için belki de size gerçekmiş gibi görünecekti ama arkadaşlarım ne yazıkki değil. Çünkü ben aslında aydınlık bir odada oturuyorum ve biraz önce saydığım maddiyat eksikliği sebebiyle gerçek olamaz ve hiç karanlık bir odada yürürken aklımdan geçenleri o durumun farkına varıp da not etmedim. Saygılarımla...

Kardeşe yüklenme vol.1

(seconun şiirinin küsküsüne artizle beraber yazdığımız bu yazıyı pek ilgi odağı olamadığı için blogda yayınlıyorum.Fresh)


o tarz
sikerler
fresh
benim de kafam kelle
gel beni yelle
ben içer idim
sek rakıyı lise 1de
o tarz

adım çıktı kolpacıya
trende de siktim uçakta da
bizde yalan yok hacı
vapura az kaldı sikim yolda
o tarz

malp derler benim adıma
kızlar vurgun karizmama ama
olmuyor be hacı
yawşak diyolar bazen
şimdi yürek yırtılır
üzgünüm
o tarz
anladın?

beyaz bant

naziliğin başlangıcı ve alman ahlakı üzerine fikir edinmek için bir tavsiyegökyüzü ayaklarımın ucundan başlıyor.
köpeklerin bakışlarında birer keman tadı.
avcılar ve kuşlar avdan dönüyor.
zaten her yanda hüzün görülür
uzakta çocuklar kayıyorsa,
kızaklar tahtadan yapılmışsa,
kar dinmişse, avdan dönüyorsa avcılar,
insan anlamışsa ansızın, başladığını
gökyüzünün, ayaklarının ucunda.

kuş tüyleriyle kaplıdır burunları
birer sirk emeklisine benzeyen avcıların;
soluk alır, tüy verirler yorulunca,
yürekleri birleşir, geniş bir av ülkesi olur,
içinde tazılar yaban ördeklerini,
çantalı okullular kar tanelerini avlar.
norveç'in nüfusunu bilir de okullular
karın nüfusunu bilmezler nedense.
zaten her zaman hüzün bulunur biraz.
norveç'ten söz açan şiirlerde.

gökyüzü ayaklarımın ucundan başlıyor.
ağzımın kemiğinde dağınık bir şiir tadı.
gürgenler ve kayınlar avdan dönüyor.
sırtsız atmacalar çizerdim şimdi
bir kayığın yelkeni geçseydi elime;
unutmazdım, yelkenin bir köşesine
tabut başlı bir avcı yerleştirirdim.

Ülkü Tamer

Çok Ayıp oldu.


Fatih "The Emperor" Terim, In The Tabeleeaa eseriyle listelere üst sıralardan girmiş ve çok geçmeden popüler olmuştu. Beyblade Sabri ve Şerif Issı'nın techno çalışması bir bomba etkisi yaratarak Terim'in listelerden düşmesine sebep ...oldu. Bu durum sorulduğunda Terim, "What can i do sometimes?" diye cevap vermekle yetinmişti. Biz "Emperor"dan bir geri dönüş beklerken asıl sürprizi Ahmet Bey yaptı. Indie tarzının duygusallığını, funk melodileriyle eğlenceli hale getiren, metal müziğin agresifliğini de etkili sözleriyle destekleyen Çok Ayıp Oldu çalışması bu savaşı daha da amansız hale getirdi. Bağırıp yuvarlanarak, en iyi çıkış yapan sanatçı ödülünün sahibi olan Beyblade Sabri, demeç vermekten kaçınırken ortağı Şerif Issı "Avukat değilim ben." demekle yetindi. Sert Müzik sevenler için Ahmet Bey'den geliyor "Çok Ayıp Oldu..."

Okazyon.In the tabledeeaa

(müzik & montaj: educatedear)
bobiler.org/educatedear


lyrics: (euheuh daha neler)

in the tabledeeaa
(in the tabele)
in the tabledeeaa
(in the tabele)
in the tabledeeaa
(in the tabele)
okaaaazyon
(okazyons)

everytime is we have the control of the games
under the control of the games
everytime is we have the control of the games
under the control of the games

big games e-e-e-e easy than the e-e
big games e-e-e-e easy than the other games

possibilities
big chances
big okazyons
something like that


in the tabledeeaa
(in the tabele)
in the tabledeeaa
(in the tabele)
in the tabledeeaa
(in the tabele)
okaaaazyon
(okazyons)

what can i do, ahh!
what can i do, sometimes.

it's the futbıl, that's the futbıl.
i don't want to see the back.
it's the futbıl, that's the futbıl.
i want to see the front.


*beatbox*
i want to see the front.

it's the futbıl, that's the futbıl.
i don't want to see the back.
it's the futbıl, that's the futbıl.
i want to see the front.

in the tabledeeaa
(in the tabele)
in the tabledeeaa
(in the tabele)
in the tabledeeaa
(in the tabele)
okaaaazyon
(okazyons)


Paylaşın lan!

Ahanda şu yanda x gibi gözüken facebook paylaşım butonu varya koydum onu oraya.kullanın.

orkun ve bora

orkunla bora.sinoda nargile beraberinde oynadigimiz tavlalarda size birer kere cocugu koymustum.o cocuklar simdi buyumus konusmaya yurumeye baslamistir hatta pipilerinin ne ise yaradigini cozmeye calisiyolardir.anneler gununuz kulu olsun.sizden dilegim eve misafir gelince amcalarina pipilerini gostermelerini saglayin.
ege senin de anneler gunun kutlu olsun sen dogustan anne olma potansiyeline sahipsin kardesim.o tarz yani hadi opusun barisin
not:bu bilgisayarda turkce karakter yok sikerim ama haa!

o tarz

simdi sunlari aciga kavusturalim bi kere:
1-bayadir yazmiyodum buralara hepiniz kardessiniz
2-sizi sex makinalari sizi
3-derslerim cok kotu kha 6 seneye ben de varim diyorum benim annem de onaylar heralde.onaylarsa ekime onaylamassa...
4-kiz tekmeyi basti zaten biliyosunuz cogunuz.hem de benden beklenmiycek sekilde duygusal dusunuyodum ya neyse.istanbula gelip piknikte kelle olduktan sonra cok fresh oldum ama onu da diyim.sonra kizla da konustuk bi iki pek de bi freshim de neyse
5-parasal zorluklar hepimizi sikiyor bilirim ama bana muamelesi daha bi farkli gibi geldi.
6-uzun 2001 iciyorum o derece yani.orkun uzunla kisanin parasi ayni uzun alsana aq.
7-ne kafasi yasiyorum harbiden bilmiyorum.

simdi bunlar beyin kivrimlarinizin arasinda bi yer edinsin bi kere.ondan sonra da beni sevin ozleyin animsayin mutlu falan olun lan tamam mi?tamam.bitti.sikerler.o tarz anladin mi?

kib.

Yalnızlıktan unutuldu benim adım
Siz üzülmeyin ben alışığım
Kedim bile uğramazken evime
Çift kişilik yatak benim neyime
anne dedim ben bunalıma girdim
dedi okulu bırak
dedim para lazım
6 yılda bitirsem nasıl olur dedim hem sosyal falan olurum
tamam dedi